Failide arhiveerimine

Oled kuulnud väljendeid "failide arhiveerimine" või "failide pakkimine", kuid ei tea, mida need tähendavad? Arhiveerimiseks ehk pakkimiseks on erinevaid programme. Mõned neist on tasulised, kuid leidub ka hulganisti vabavara, näiteks 7-Zip. Kui oled endale arhiveerimisprogrammi installinud, saad ka ise faile arhiveerida ning lahti pakkida arhiivifaile, mis Sulle on saadetud.

Arhiveerimisel on kaks eesmärki:

Arhiveerimisformaate on erinevaid, kuid enimlevinud on ZIP.