Internetiturundus on kiiresti saamas populaarseimaks erinevate turundusliikide seas. Seda mitmel põhjusel:

  • internetiturundus on soodne ja samas efektiivne;
  • selle ulatust sihtgrupini ehk tulemust on lihtne mõõta;
  • hästi ja huvitavalt koostatud reklaamisõnum võib hakata levima ise ja tunduvalt laiemapõhjaliselt, kui seda võimaldavad muud meediumid.

 Aitame luua internetiturunduse erinevaid lahendusi:

  • Bännerreklaam- aitame valmistada graafilisi ja teksilisi bännereid ning aitame keskkonna valikul, kus vastavat bännerit näidata;
  • Märksõnareklaam - sarnane bännerreklaamile, kuid selle teenuse puhul peetakse enamasti silmas Google Adwords keskkonda, mis võimaldab kuvada reklaame teatud märksõnadele, mida internetikasutajad otsivad või kasutavad;
  • Sotsiaalvõrgustikud - suurim rõhk on tegutsemisele Facebook'is. Aitame luua lahendusi vastava keskkonnda jaoks ning anname konsultatsioone selles osas, kuidas paremini panna Facebook enda ettevõtte huvides tööle;
  • Kampaanialehed - jagunevad kaheks: ajutised lehed (nö landing pages), mis aitavad paremini viia kampaania sõnumit tarbijani ning pikaajalisemalt toimivad veebilehed, mis on keskendunud teatud brandi või kaubagrupi esitlemisele.

Eriti valmistab meile rõõmu ja on suur au, kui klient soovib tellida meilt mitme internetiturunduse kombinatsiooni ehk kogu turunduskampaania. Nii on võimalik panna mitmed lahendused koos tööle ja see kooslus lisab kogu kampaaniale jõudu ja efektiivsust.

© New Media Guru OÜ

New Media Guru OÜ
Tallinn, Eesti

Telefon: 515 ___2117; 669 9951
Skype: tarielikoppel
info@newmediaguru.com