Tartu Ekspress « EelmineTagasi nimekirjaJärgmine »

September 2007

Versioon 1, Versioon 2

Tartu Ekspress on uus tegija Lõuna-Eesti ajaleheturul. Tegemist on tasuta ajalehega, mis ilmub igal neljapäeval ja kajastab enamasti Tartu uudiseid.

Meie poolt valmistatud koduleht võimaldab ajalehel avaldada online-uudiseid ja andmeid ajalehe tegevuse kohta. Kõik uudised on saadaval lugemiseks nii lehitseja kaudu kui ka PDF faili kujul ja on kronoloogiselt arhiveeritud.

Veebileht on eesti keeles.

Kliendi arvamus:

Meie koostöö New Media Guruga sujus hästi. Firma tegi kõik kokkulepitu korrektselt ja tähtajaliselt ning tehtu vastas meie ootustele. Esilekerkinud küsimused ja probleemid lahendati operatiivselt. Suhtlemine oli üheltpoolt asjalik ja asjatundlik, teiseltpoolt sõbralik ja mõistev.

Kui tulevikus peaks tekkima vajadus uute lahenduste järele, siis ei pea pikalt otsima, teame kuhu pöörduda.

Tartu Ekspressi meeskond

© New Media Guru OÜ

New Media Guru OÜ
Tallinn, Eesti

Telefon: 515 ___2117; 669 9951
Skype: tarielikoppel
info@newmediaguru.com