Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum « EelmineTagasi nimekirjaJärgmine »

www.csr.ee
Oktoober 2011

Vastutustundliku ettevõtluse foorumi veebileht sisaldab lisaks üldinformatsioonile ka kaks erilahendust.

Kord aastas korradab antud organisatsioon küsitluse ettevõtete seas. Meie poolt loodud süsteem võimaldab paindlikult luua küsitluse, teavitada küsitletavaid ning koguda ja analüüsida andmeid.

Teine erilahendus on interaktiivse koolituse süsteem, mis annab ülevaate vastutustundliku ettevõtluse põhitõdedest ning kontrollib ka värskelt omandatud teadmisi.

Veebileht on eesti, inglise ja vene keeles.

Kliendi arvamus:

Kogu projekti teostamise jooksul jäime me väga rahule New Media Guru vastutuleliku ja kiire reageerimisega suhtlusega. Minu jaoks iseloomustabki NMG suhtumist klienti kokkulepitud võimaluste piires paindlikkus, põhjalikkus ja detailidest kinnipidamine. Kahepeale leidsime alati tekkinud küsimustes lahenduse, mis oli reaalselt teostatav ja sobis meie vajadustega.

Marko Siller, koordinaator

© New Media Guru OÜ

New Media Guru OÜ
Tallinn, Eesti

Telefon: 515 ___2117; 669 9951
Skype: tarielikoppel
info@newmediaguru.com